Belleville

Hvorfor Belleville?

Belleville-vaskere skiller seg ut for sine betydelige fordeler når det gjelder å redusere risikoen for fremmedlegemer (FOD), som er en avgjørende faktor i romfarts-, bil- og produksjonsindustrien. I motsetning til delte skiver eller andre låsemekanismer som kan gå i stykker eller slites ned over tid, og skape små, potensielt skadelige rusk, opprettholder Belleville-skiver sin integritet under gjentatte sykluser med lasting og lossing. Denne iboende egenskapen minimerer sannsynligheten for å generere FOD, noe som øker sikkerheten og påliteligheten til utstyret. Den sømløse naturen til Belleville-skiver betyr at det ikke er små deler å bryte av, noe som sikrer et renere driftsmiljø og reduserer risikoen for skade på sensitive maskiner eller systemer. Dette ikke-FOD-aspektet er spesielt kritisk i miljøer der selv det minste rusk kan føre til katastrofale feil, noe som gjør Belleville-skiver til det beste valget for applikasjoner der operasjonell integritet og sikkerhet er avgjørende.

Handle Belleville Oppgraderte SOLIDWEDGES™