Belleville

Varför Belleville?

Belleville brickor framträder för deras betydande fördel när det gäller att minska risken för främmande föremål (FOD). En avgörande faktor inom flyg-, fordons- och tillverkningsindustrin. Till skillnad från splittrade brickor eller andra låsmekanismer som kan bryta eller slita ner med tiden och skapa små, potentiellt skadliga skräp, Belleville brickor behåller sin integritet under upprepade cykler av lastning och lossning. Denna inneboende egenskap minimerar sannolikheten för att generera FOD, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten hos utrustningen. Den sömlösa naturen av Belleville brickor innebär att det inte finns några små delar att bryta av. säkerställa en renare driftsmiljö och minska risken för skador på känsliga maskiner eller system. Denna icke-FOD aspekt är särskilt kritisk i miljöer där även de minsta skräp kan leda till katastrofala fel. Att göra Belleville brickor till val för applikationer där operationell integritet och säkerhet är av största vikt.

Shop Belleville uppgraderade SOLIDWEDGES™