ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η WaveTherm έχει επιτύχει τη διαπίστευση ISO9001 επιδεικνύοντας τη διαρκή δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση και επιτυχία της αποστολής.

 

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διαθέτουμε, επικοινωνήστε μαζί μας στο quality@wavetherm.com

Συνήθεις ερωτήσεις για την ποιότητα: 

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΟΥΒΟΥ: 6THJ1 
  • NAICS ΚΩΔΙΚΟΣ: 332510 
  • DUNS: 96-236-6667
  • Α: 26-3324568