Team

WaveTherms lederskap

President

DAVID MOSIER JR.

visepresident for ingeniørfag

RODNEY BAME

SALGS- OG MARKEDSFØRINGSDIREKTØR

CHRIS MUNROE

DIREKTOR FOR DET

DANIEL LEET

DIREKTOR FOR DRIFT

BRANDEY BARGER