Thermal Test Fixtures & Equipment for Mil-Spec Testing

  • Væskekjølt testarmatur

    Kostnadseffektiv løsning for termisk testing av ledningskjølte enkeltkortsdatamaskiner

    Handle væskekjølt 
  • Termiske belastningstavler

    Kostnadseffektiv løsning for termisk testing av robuste eller mil-spec kapslinger og systemer ved bruk av kilelåser

    Butikk lastebrett